DAN; Sprog 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk

teori.

Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.

Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.

 

Fællesforelæsning onsdag 15-17:

Uge 6   Ordklasser og morfologi (Jan Heegård)

Uge 8   Sætningsled og syntagmer (Tanya Karoli Christensen

Uge 10 Dansk topologi - introduktion til sætningsskemaet (Tanya    Karoli Christensen)

Uge 12 Grammatik og dansk retskrivningsnorm (Torben Juel Jensen)

Uge 15 Tekststruktur og tekstsammenhæng (Ib Ulbæk)

Uge 17 Grammatisk variat i (det) danske sprogsamfund (Torben Juel Jensen)

Uge 20 Grammatik i praksis (Tanya Karoli Christensen) 

 

 

 

Engelsk titel

Language 2

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206