ÅU DAN Sprog 4; Norsk, svensk og sprog i tid (Forår 2018)

Kursusindhold

Dansk sprog i tid
Eksaminanden kan:

 • Redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

 

 • Identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden

 

Norsk og svensk

Eksaminanden kan:

 • Forstå talt norsk og svensk

 

 • Forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

 

 • Redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til normopfattelse og variation

 

 • Redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

 

 • Demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie
Engelsk titel

Language 4

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her: http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Total
 • 24