ÅU DAN Medieanalyse 2 - Medieteori og kontekst (forår 2018)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og medieteoretiske kontekst.
  • Færdigheder i at analysere medieprodukter i disse kontekster
  • Kompetencer i at forholde sig metodisk reflekteret til sin egen analytiske praksis

 

 

 

Engelsk titel

Media Analysis 2 – Media Theory and Context

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24