ÅU DAN Sprog 2 - Grammatik og tekstlingvistik (Forår 2018)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk teori. Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse

 

Engelsk titel

Language 2 - Grammar and Text Linguistics

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24