BAL, Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk og tekstanalyse (E17)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i de foregående kurser på uddannelsen, dvs.:

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur (HBAB00701U)

Balkans historie og kulturhistorie (HBAB00711U)

Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (HBAB00721U)

Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (HBAB00731U)

Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (HBAB00741U)

Tekstforståelse på bosnisk/kroatisk/serbisk (HBAB00761E)  og

Skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (HBAB00751E)

Der arbejdes således videre med mundtlig sprogproduktion på bosnisk/kroatisk/serbisk samt med sprogforståelse og tekstanalyse vedr. betydningsindhold, sproglige nuancer, kulturel og samfundsmæssig kontekst og retoriske virkemidler af vanskeligere tekst- eller lyd/billedmateriale på bosnisk/kroatisk/serbisk med henblik på (a) at kunne formidle denne indsigt på dansk og (b) på bosnisk/kroatisk/serbisk mundtligt at kommentere og redegøre for indholdet i bosnisk/kroatisk/serbisksproget materiale, f.eks. skønlitteratur, nyhedsmateriale, blogs og AV-materiale (radio, tv, film o.l.).

Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Oral Language Proficiency and Textual Analysis

Uddannelse

Udbydes efter 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk og tekstanalyse (fagelementkode HBAB00781E)

Holdundervisning. De faglige mål nås gennem øvelser i mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk samt analyse og fortolkning af vanskeligere tekst- eller lyd/billedmateriale på bosnisk/kroatisk/serbisk og formidling heraf på dansk.

Mønnesland, Svein, Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, Sypress, Oslo 2002 (el. senere)

[kan anskaffes via Academic books: http://www.academicbooks.dk/ku-soendre eller: KUA2, bygning 14, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S]

Se endvidere grupperummet på Absalon

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5