AUD; Statistik og videnskabsteori

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

Anvende elementære statistiske begreber og metoder, herunder kende forskellen på parametrisk og ikke-parametrisk statistik.

Anvende relevante kvantitative metoder ved undersøgelsen af sprogligt materiale af forskellig art.

Identificere forskellige videnskabelige metoder inden for det audiologopædiske forskningsfelt.

Vælge statistiske metoder under hensyn til den anvendte videnskabelige metode.

 

Engelsk titel

Statistics and research methods

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/

 

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse med 3 skriftlige semesteropgaver
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206