AUD; Sprog og psykologi II

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

 redegøre indgående for væsentlige processer i normal sprogproduktion (tale og skrive) og sprogopfattelse (lytte og læse)

 beskrive metoder i undersøelsen af dem, herunder test af sprogligt niveau

 sammenholde en teoretisk model af sprogproduktion og sprogopfattelse med undersøgelsesdata.

 

Engelsk titel

Language and psychology II

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206