AUD; Sprogvidenskab I

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre for lingvistikkens elementære grundbegreber

• redegøre grundigt for den grammatiske (syntaktiske og morfologiske) beskrivelse

af dansk

• vise et basalt kendskab til det danske lydstof (fonetik)

• redegøre for fonetisk transskription som metode

Engelsk titel

Linguistics I

Uddannelse

Audiologopædi

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. I løbet af semestret
forventes den studerende at besvare mindre skriftlige hjemmeopgaver

(Til grammatik skal bogen Dæmonernes Port (af Erik Hansen) bruges. Man kan også anskaffe sig Perleporten (af Heltoft, Hansen og Thoregaard) om grundlæggende grammatik.

Der vil yderligere blive udarbejdet et kompendium som kan købes ved studiestart.)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler (pensumlitteratur, ordbøger
og egne noter).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5