ÅU ARAB - Klassisk arabisk litteratur (F18)

Kursusindhold

Læsning med oversættelse og kommentar af  klassiske tekster, herunder Koran tekster

Engelsk titel

Classical Arabic Literature

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:

Klassisk arabisk litteratur (fagelementkode HARB01281E) 

Holdundervisning

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Arabisk propædeutik

Undervisningen i Klassisk Arabisk Litteratur indgår i samundervisning med Arabisk Litteartur A, Moderne Arabisk Litteraturog Arabisk Litteratur C

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0