ÅU ARAB - Arabisk litteratur A (F18)

Kursusindhold

Introduktion til moderne arabisk litteratur. Vi læser moderne arabisk litteratur på originalsproget og drøfter teksterne i deres historiske og litterære sammenhæng. Sideløbende arbejder vi også med grammatisk analyse af de tekster, vi læser. Kurset samkøres delvist med moderne arabisk litteratur fra 2010-studieordningen og med arabisk litteratur fra 2015-studieordningen

Engelsk titel

Arabic Literature A

Uddannelse

Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi,  2015.

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:

BA 2015  studieordning, arabisk litteratur a (fagelementkode HARB00581E)

Holdundervisning

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Arabisk Propædeutik A og B (eller tilsvarende niveau) skal være bestået før man kan tage Arabisk litteratur 1.

Bestået propædeutik

Undervisningen i indgår i Arabisk Litteartur A samundervisning med Moderne Arabisk Litteratur, Klassisk Arabisk Litteratur og Arabisk Litteratur C

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • Total
  • 16