ÅU ARAB, Arabisk propædeutik 2 - Lørdagsundervisning (F18)

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk propædeutik 1. Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Vi fortsætter med at læse arabiske tekster om livet i Mellemøsten, og fører med udgangspunkt i tekster og øvelser samtaler af stigende sværhedsgrad med stigende krav til god sætningsopbygning og kendskab til et grundlæggende ordforråd samt gennemgang af hovedtrækkene i den arabiske grammatik. Der vil desuden være skriftligt arbejde, essays, oversættelser m.m.

Engelsk titel

Arabic Propaedeutics 2

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015 
Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning (fagelementkode HARÆ00021E)

Holdundervisning

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale med tilhørende kompendier i print: yderligere info om materiale følger inden kursusstarte.

Arabisk propædeutik 1

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden mundtlig prøve
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 412,5
  • Total
  • 412,5