SOMMER17: EU’s politiske økonomi – på baggrund af bl.a. TTIP, eurokrise og Brexit

Kursusindhold

Plan for undervisningen følger senere

Engelsk titel

SUMMER17: Eu's political economy - TTIP, euro crisis and brexit

Uddannelse

Link til skema kan findes her:

https:/​/​skema.ku.dk/​ku1718/​dk/​module.htm

  • Vælg "Institut for Statskundskab"
  • Vælg "2300-B5-5F17;EU’s politiske økonomi – på baggrund af bl.a. TTIP, eurokrise og Brexit"
  • Vælg "Efterår/Authum uge 31-5"

 

Tryk "Vis skema"

Målbeskrivelse

Følger senere

Seminaret vil blive gennemført som forelæsninger, diskussioner, oplæg af relevante gæstelærere, individuel vejledning mv.

Følger senere

Det forudsættes, at man har en BA i statskundskab eller lignende

For at bestå seminaret kræves, at den studerende deltager aktivt i seminaret samt afleverer en mindre skriftlig opgave på ca. 1500 ord i løbet af seminaret, samt en større skriftlig opgave på ca. 6000 ord. Der gives så vidt muligt en kort skriftlig tilbagemelding på de to opgaver.
Med aktiv og tilfredsstillende tilstedeværelse menes, at en tilstedeværelsesprocent på under 75 % under alle omstændigheder er problematisk.
Begge opgaver udarbejdes på baggrund af et selvvalgt område i tilknytning seminarets tema. Både indholds- og formmæssigt bør opgaven leve op til de krav, som stilles til en skriftlig opgave på kandidatniveau.
Den mindre opgave kan have relation til den store opgave, men må ikke være en del heraf.
Opgaverne forventes at tage udgangspunkt i det fælles læste pensum og i overvejende grad basere sig på dette. Den studerende kan naturligvis inddrage anden litteratur, men kan ikke hovedsagligt basere opgaverne herpå.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Underviser bedømmer opgaven med "Bestået/Ikke bestået".

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28