Om begrebet survey og spørgeskemakonstruktion

Kursusindhold

I starten af kurset vil de studerende blive bedt om at arbejde med en konkret survey European Social Survey (ESS). De studerende skal udarbejde skalaer på basis af holdningsspørgsmål. De skal udarbejde konkrete vægte, der skal gøre det indsamlede datamateriale mere repræsentativt. Der skal udarbejdes politiske vægte. Endelig skal de udarbejde et to dimensionalt værdikort baseret på holdningsspørgsmål.

Efterfølgende diskuteres udformning af spørgsmål. Til slut skal de studerende gruppevis udarbejde spørgeskemaer, der efterfølgende skal præsteres og diskuteres. 

Engelsk titel

Survey design and questionaire design

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)

Fagpakke (2015 studieordningen):
Kultur, livsstil og hverdagsliv
Viden, organisation og politik
Velfærd, ulighed og mobilitet.

 

Målbeskrivelse

VIDEN

Efter endt kursue har de studerende viden om

- en grundlæggende survey metodologi, herunder hvordan surveys i dag udføres

- forskellen på at bruge registre (og dermed tilhørende anmeldelse) til at trække stikprøver og hvordan private aktører kan trække stikprøver

- opnåelsesprocenters

- opbyggelse af paneler

- EDB programmer der kan analysere spørgeskemadata

 

FÆRDIGHEDER

De studerende skal kunne

- konstruere spørgeskemaer, der består af holdningsspørgsmål

- Evaluere spørgeskemaer

- foretage indledende statistiske analyser af indsamlede data

 

KOMPETENCER

Efter endt kursus har den studerende håndværksmæssige kompetencer til

- at vurdere kvaliteten af udarbejdede spørgeskemaer

- vurdere kvaliteten af de indledende statistiske analyser

Undervisningen er en blanding af forelæsninger og studenteroplæg. Samt skriftlige øvelser.
6 moduler (i starten) er afsat til at arbejde med konkrete statiske beregninger på eksisterende datasæt (ESS og PISA). I disse moduler vil der blive fokuseret på den tekniske/statistiske gennemførsel af analyserne. Der vil blive brugt en blanding af værktøjerne SPSS, SAS.

Der udarbejdes et kompendium.
 

Schumann, H. & Presser, S.: Questions & Answers in Attitude Surveys. Experiments on Question Form, Wording, and Context. Sage Publications 1981. Kapitlerne 1-7 og 12. (221 sider).    
             

Bay, Hans: Vejning/vægtning af stikprøver. Kommentar i Dansk Sociologi (nr. 4 20. årg.) December 2009. 
 

Bay, Hans: Bortfald i stikprøver og politisk vejning af stikprøver (sommerskole 2010).
 

Bay, Hans: Et eksempel på konstruktion af værdikort. (sommerskole 2010).
 

Fangel, Stine m. fl.: Nye problemer med repræsentativitet i surveys, som opregning med registre kan reducere. Metode & Data nr. 93 2007

 

Larsen, Brian Thorsted: Forskerbeskyttelse i CPR 2008. Notat fra Danmarks Statistik, Metode.

 

Larsen, Brian Thorsted: Kvalitetssikring og optimering af repræsentative stikprøver. Notat fra Danmarks Statistik, Metode.

 

Henning Olsen: Guide til gode spørgeskemaer (Socialforskningsinstituttet 2006)

 

Anden litteratur:

 

Olsen, Henning: Fra spørgsmål til svar. Konstruktion og kvalitetssikring af spørgeskemadata. Akademisk forlag 2005. (222 sider

Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 60
Øvelser: 100
Projektarbejde: 87
I alt: 275

BA-Undergraduates from foreign countries can sign up for this course.

De studerende skal have installeret enten SAS eller SPSS.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 40
 • Øvelser
 • 80
 • Projektarbejde
 • 58
 • Total
 • 206