Sociologisk projektdesign

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give de studerende indsigt i – og værktøjer til i praksis at kunne håndtere – de principielle spørgsmål og udfordringer af metodologisk art, som knytter sig til design og gennemførsel af sociologiske undersøgelser og forskningsprojekter. Herunder i særdeleshed:

 • Heuristik: hvordan man kan arbejde med at få gode sociologiske ideer og omforme dem til interessante og forskningsbare undersøgelses- og forskningsspørgsmål.
 • Forestillingsevne: hvordan man skaffer sig indsigt i et forskningsfelt, afgrænser et emne og udnytter den eksisterende forskningslitteratur på analytisk frugtbare måder.
 • Sampling og design: hvilke principielle overvejelser der knytter sig til at definere og indkredse sit empiriske felt, hvad enten man arbejder kvalitativt eller kvantitativt (eller begge dele). Hvordan et empirisk projekt skal organiseres.
 • Begrebsbrug: hvordan man aktivt benytter og arbejder med eksisterende teoretiske begreber i sin undersøgelse, herunder i form af egen teoretisering.
 • Argumentationslogik: kendskab til og overvejelser over forskellige argumentations- og forklaringstyper i sociologien, samt deres styrker og svagheder ift. validitet, generalisering mv.
 • Projekthåndtering: praktiske redskaber til brug for planlægning og gennemførsel af en samlet undersøgelse, herunder at inddrage betydningen af konkrete økonomiske, tidsmæssige eller andre resursemæssige forhold for projektforløbet samt praktiske anvisninger (tricks of the trade) i forbindelse med arbejdet med projekter.
Engelsk titel

Sociological project design

Uddannelse

KA Sociologi 2015 - obligatorisk specialeforberende kursus.

Sociologistudernede skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage dette kursus.

Dette kursus er ikke åbent for meritstuderende.

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal de studerende kunne 

- anvende forskellige redskaber til planlægning af sociologiske projekter

- designe sociologiske forskningsprojekter, herunder specialeforløbet. 

 

Færdigheder

Efter endt kursus kan de studerende

- fastlægge og udvikle interessante forskningsemner

- søge litteratur og skrive litteraturgennemgange 

- formulere forskningsspørgsmål

- skabe et design som kan indløse forskningsspørgsmålene

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan de studerende

- selvstændig planlægge, designe og gennemføre et sociologisk forskningsprojekt

Undervisningen foregår typisk på den måde at der først er et fælles oplæg fra en lærer eller en gæst. Derefter deles deltagerne i to hold med øvelser og diskussioner.
Undervisningen er en blanding af forelæsninger og øvelser i grupper og individuelt arbejde. Ud over oplæg fra lærerne og diskussioner heraf, vil undervisningen være præget af diskussioner af de studerendes egne forslag til projektforløb. I forbindelse med undervisningen vil der løbende blive stillet forskellige opgaver som relaterer sig til de studerendes egne projektideer. I den forbindelse vil der blive lejlighed til få feedback på opgaverne og at give feedback til de øvrige studerende.
Samlet set opnår den studerende færdigheder i at skrive speciale og mere generelt at gennemføre sociologiske forskningsopgaver af forskellig art.

“Tricks of the trade” af Howard Becker samt “Methods of discovery, heuristics for the social sciences” af Andrew Abbott, bruges som grundbøger på kurset.

Dette suppleres med tekster udvalgt af de respektive undervisere. Dertil kommer selvvalgt litteratur. Det samlede pensum er ca. 600 sider.

Kurset sigter mod studerende i sidste del af KA studiet som står over for at skulle skrive speciale.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Individual or group. A portfolio assignment is defined as a series of short assignments during the course that address one or more set questions and feedback is offered during the course. All of the assignments are submitted together for assessment at the end of the course.
The portfolio assignments must be no longer than 10 pages. For group assignments, an extra 5 pages is added per additional student. Further details for this exam form can be found in the Curriculum and in the General Guide to Examinations at KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamen
 • 11
 • Total
 • 206