Almen Sociologi II

Kursusindhold

Faget omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse. Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver. Endvidere, at den studerende opnår

indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

Engelsk titel

Sociological Theory II

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester sociologi

Målbeskrivelse

VIDEN.

Faget er grundlæggende i forhold til de øvrige fag på sociologiuddannelsen, og det omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse. Den studerende skal

 

- opnå kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver

opnå indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet)

- have kendskab til forskellige genrer og typer af sociologisk teori (systematisk teori vs. det essayistiske, ’grand theories’, ’middle-range theories’ osv.).

 

FÆRDIGHEDER.

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

•                    beskrive og sammenfatte sociologiens teoretiske hovedtraditioner og centrale teorier;

•                    sætte hovedtraditionerne ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv;

•                    sammenligne og trække tråde mellem de enkelte teoriretninger i relation til forskelle og ligheder mellem hovedtraditioner, skoler eller paradigmer;

•                    analysere styrker og svagheder hos de enkelte teorier og teoretikere;

•                    reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå forhold i den sociale virkelighed med afsæt i tematikker på tværs af teorierne (jf. genstandsfelterne ovenfor);

•                    demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant litteratur til brug ved opgavebesvarelsen.

 

KOMPETENCER.

Faget sigter på, at de studerende skal kunne

- gå til de dele af sociologien, de præsenteres for i det videre studieforløb, med en rimelig grad af overblik over sociologiens problemstillinger, teorier og begreber

- håndtere relevante dele af den sociale virkelighed ud fra de problemstillinger og perspektiver, der hører sociologien til

- forvalte den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Forelæsninger

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Individuelt eller i gruppe. Porteføjleeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 124
  • Forberedelse
  • 40
  • Total
  • 206