Klassisk og nyere sociologisk teori

Kursusindhold

Faget omfatter en belysning af aktuelle sociologiske temaer på basis af en tværgående anvendelse af sociologiske begreber og teori. Faget udbygger den i faget Almen Sociologi tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinier i sociologien. Der læses således både klassiske, moderne og nyere teoridannelser med henblik på en diskussion af sociologiens relevans i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker. Det diskuteres yderligere i hvilken forstand, nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

Engelsk titel

Classical and Modern Sociological Theory

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 5. semester på sociologi.

Målbeskrivelse

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

· diskutere og analysere hovedtraditionerne i klassisk og nyere sociologisk teori stillet over for udvalgte temaer

· markere kontinuitet respektive brud i den sociologiske teoriudvikling

· formulere prægnante problemstillinger vedrørende udviklingen i sociologisk teori

· forholde sig indsigtsfuldt til koblingen mellem teori og empiri

Årgangsforelæsninger på 5. semester

Pensumliste og læseplan kan findes på Absalon samt i kompendiet.

Bachelorniveau

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​​/​​samf-it.ku.dk/​​stud/​​programmer/​​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Mundtlig eksamen med synopsis (max. 3 sider). Der er mulighed for, at den studerende udover det fastlagte pensum kan inddrage yderligere litteratur som grundlag for eksaminationen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 110
 • Eksamen
 • 109
 • Total
 • 275