AFLYST - Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne i et dansk og europæisk perspektiv

Kursusindhold

Arbejdsmarkedet er et af de senmorderne samfunds helt centrale omdrejningspunkter. På kurset gives der en bred introduktion til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne som forskningsfelt. Arbejdsmarkedsrelationer vedrører de institutionaliserings- og reguleringsformer, der fungerer på arbejdsmarkedet. I kurset gives der en bred introduktion til forskellige dimensioner af arbejdsmarkedsrelationerne.  I løbet af kurset vil vi komme ind på teori og empiri vedrørende emner som arbejdsmarkedsrelationerne, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, arbejdsret i både dansk og europæisk sammenhæng, løndannelse, individualisering på arbejdsmarkedet, ulighed på arbejdsmarkedet o.m.a. På kurset gennemgås teorier og empiri om ovenstående emner samtidigt med at de studerende arbejder med mindre skriftlige opgaver indenfor de enkelte områder.

Engelsk titel

CANCELLED - Labour Markets and Employment Relations in a Danish and European Perspective

Uddannelse

BA/KA Valgfag.

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om arbejdsmarkedet i Danmark og Europa.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for området arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om arbejdsmarkedet på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.  

Forelæsninger og mindre skriftlige opgaver med peer-feedback.

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 15 og 20 ECTS

20 ECTS
Forelæsninger: 56
Undervisningsforberedelse: 120
Forberedelse: 80
Øvelser: 200
Eksamensforberedelse: 94
I alt: 550

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Dele af undervisningen bruges på peer-feedback på opgaverne. Det forventes at de studerende bidrager med feedback til hinandens opgaver.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se måleskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 40
 • Undervisningsforberedelse
 • 120
 • Øvelser
 • 136
 • Eksamensforberedelse
 • 60
 • Total
 • 412