Valgfag - Narrativ Coaching, Ledelse og Organisationsudvikling

Kursusindhold

Dette valgfag er en indføring i den narrative teori og praksis, og de praktiske implikationer for coachen, lederen og organisationskonsulenten.

Den narrative praksis oprindeligt udviklet primært af den australske terapeut Michael White har de senere år vundet mere og mere frem som en praksis der er relevant i forhold til erhvervsrettede interventioner.

 

Engelsk titel

Elective course - Narrative Coaching, Management and Organizational Development

Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Formålet med valgfaget er:

 1. At give de studerende en teoretisk forståelse af, hvor den narrative praksis har sit afsæt.

 2. At give de studerende en forståelse af intentionerne med den narrative coaching, ledelse og konsultation.

 3. At de studerende får mulighed for at træne de praktiske færdigheder, som den narrative praksis tilbyder.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
75% fremmøde og en fri skriftlig hjemmeopgave, der afleveres i Digital Eksamen. Se eksa-mensplanen for afleveringsdato.
1 studerende max 12 sider, 2 studerende max 15 sider og 3 studerende max 18 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28