Sommer 2017 - Evalueringsantropologi

Kursusindhold

Dette kursus introducerer dig til teorier og metoder indenfor feltet evalueringsantropologi. Du bliver introduceret til forskellige tilgange til evaluering med fokus på dem, der er antropologisk informerede: Fra klassiske impact- og procesmodeller til participatory og empowerment evaluering. Hvilke metoder, teorier og tilgange egner sig til forskellige evalueringsopgaver?

Kurset giver dig en indføring i design, udførelse og afrapportering af antropologisk informerede evalueringer. Vi diskuterer også mødet med aftagere af evalueringer. Hvilke evner, har du brug for at sætte i spil her? Og hvordan tilrettelægger og formidler du din antropologiske evaluering, så den også giver mening for en ikke-antropologisk aftager? Du arbejder med cases, som giver dig mulighed for at arbejde med evalueringsudfordringer og  finde løsninger.

Derudover behandler kurset emner som:

 • Debatten om evidensbaseret policy og intervention
 • Evaluators roller og positioneringer
Engelsk titel

Summer 2017 - Evaluation Anthropology

Uddannelse

Sommerskole 2017

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal de studerende være i stand til at:

 • Diskutere og reflektere kritisk over, hvordan antropologiske metoder og teorier kan bruges i forhold til forskellige evalueringsspørgsmål og -kontekster
 • Anvende antropologiske metoder og teorier i casearbejde
 • Udarbejde et evalueringsdesign til en case
 • Diskutere brugen af evaluering i policy kontekst samt af den antropologiske evaluators rolle.

Forelæsninger, casearbejde, øvelser og seminarer

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Essay:


Længde: Min. 21.600 - max. 26.400 anslag. Ved gruppebesvarelser yderligere min. 6.750 - max. 8.250 anslag ekstra pr. gruppemedlem.

Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42