Seminar: Monte Carlo metoder i økonometri og finansiering (F)

Kursusindhold

Seminarets formål er at give den studerende et indblik i brugen af simulations baserede metoder (Monte Carlo metoder) i økonometri og finansiering. I øvelsen vil der bliver lagt vægt på forståelse af den bagvedliggende statistiske teori, samt den programmeringsmæssige implementering af en simulations metode til at løse et relevant økonomisk problem.
 

Engelsk titel

Seminar: Monte Carlo methods in econometrics and financen (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Seminaret kan tage udgangspunkt i flere problemstillinger.

Eksempler:

 • Resultater fra en akademisk artikel udfordres ved at replikere centrale resultater såsom en ny tests styrke eller størrelses egenskaber under en anden data genererende proces
 • Undersøge et interessant økonomisk problem som kun (eller lettere) kan undersøges ved brug af simulations metoder, såsom brugen af Black-Scholes formlen for call optioner ved diskret fremfor kontinuert hedging
 • Gennemgang og implementering af et svært simulations problem, såsom simulering af far out of the money optioner
 • Omfattende gennemgang af et emne fra Monte Carlo metoder, såsom varians reduktions metoder samt implementering af en række variationer heraf (fx Importance sampling, pseudo tilfældige tal osv.)
 • Sammenligning af økonometriske metoder, såsom Bootstrap metoder og forskellige robuste standard fejl i en regressionsmodel
 • Simulations baseret undersøgelse af formodninger fremført i en akademisk journal, se eksempelvis afsnit 3 fra Pedersen and Rahbek (2016)

 

Der er mange muligheder for at vælge et godt emne, ofte er det en fordel at tage udgangspunkt i en akademisk artikel eller et problem man selv har stor interesse for at undersøge

Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Thor Pajhede (2017), "Backtesting Value-at-Risk: A Generalized Markov Framework", Journal of Forecasting

Paul Glasserman (2003), "Monte Carlo Methods in Financial Engineering", Springer, ISBN 978-0-387-21617-1

Søren Asmussen & Peter W. Glynn (2007), " Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis", Springer, ISBN 978-0-387-69033-9

Det anbefales at have deltaget på kurser tilsvarende Econometrics II fra bachelor delen af Polit studiet

Den studerende bør kunne programmere i et passende sprog såsom R, Ox, Python eller Matlab – der vil til illustrationer i forelæsninger blive anvendt Matlab. Alternativt må den studerende forvente noget ekstra tid til at sætte sig ind i programmering.

Undervisningsplan:

Forår 2018:

• Opstartsmøde: 9. februar kl. 16-18
• Aflevering af commitmentpaper: Jf undervisers deadline og senest 1. marts kl. 10.00
• Undervisning: tre gange af to timer til at introducere grundlæggende koncepter. Dato og tid aftales på første møde.
• Individuel vejledning: En halv time 1. og 2. marts
• Upload af næsten færdig øvelsespaper: Jf undervisers deadline og senest ca en uge før præsentationerne
• Fremlæggelse og opponering: 18. og den 25. maj hele dagen


Lokaler informeres af underviseren i Absalon.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206