Seminar: Danske og internationale megatrends inden for velfærd i begyndelsen af det 21. århundrede

Kursusindhold

I begyndelsen af dette århundrede undergik den danske og flere andre landes velfærds design betydelige forandringer. Ikke mindst den finansielle panik i 2008 og efterfølgende økonomiske krise medførte beskæringer i velfærd og omlægninger i politikken.

 

 • Eks: Kommunernes økonomi blev lagt i et styringsmæssigt jerngreb. Holdningen til velfærd gik fra velfare til workfare. Fra individuel hjælp og støtte til ”The enabeling society”.

 • Udviklingen i demografien medførte indgreb i nutidens økonomi på baggrund af helt langsigtede kalkuler over konsekvenser af politikændringer. Det er første gang den fremtidige økonomi indvirker på nutidens velfærdsdesign.

Engelsk titel

Seminar: Danish and International Welfare in the beginning of 21st century

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Forslag til emner:

 • Effekterne fra demografien på velfærdsdesignet.

 • Økonomiske og velfærdsmæssige teorier og politikændringer

 • Analyse af fastkurspolitikken og velfærdsudviklingen

 • Analyse af de sociale forhold 2000-2017

 • Velfærdskommissionen og velfærdsforliget 2003-06

 • Forsøg på en kvalitetsreform 2007

 • Kommunalreformens effekt på velfærdsstaten (2007-18)

 • Analyse af det sammensatte danske pensionssystem og tilbagetrækningsreformer 2011

 • Lighed ulighed, disintegration og fattigdom, politik og analyse

 • Arbejdsmarkedet, velfærd og lighed

 • Globalisering og dansk og international velfærd

 • Den teknologiske udvikling og velfærd, disruption, robottisering og digitalisering

 • Tillid og social kapital.

 • Privatisering og udlicitering i sundhed og social velfærd.

Planlægnings/​​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

 • Bjarne Hastrup: Hovedstrømninger i dansk velfærd i begyndelsen af det 21. århundrede, Multivers Academic 2017
 • Niels Ploug et. Al: Økonomisk ulighed i Danmark, Jurist og Økonomforbundets forlag, 2017
 • Bjarne Hastrup: Social Welfare, the Danish Model, Multivers Academic, 2011.
 • Bjarne Hastrup: The social Contract Between the Generations, Multivers Academic 2007.
 • DREAM: efteråret 2017
 • Det Økonomiske Råd: Efterårs rapporten 2017

Undervisningsplan:

Forår 2018:

• Opstartsmøde: 15. februar 2018, kl. 8.00-10.00
• Upload af commitmentpaper: 1. marts 2018.
• Deadline for upload af den næsten færdige opgaven i Absalon: en uge før hver præsentationsdag
• Forslag til dato for præsentationerne: 1., 3., 8., 15., 17., 22., 24. maj
Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206