Øvelse: Marketing - aflyst

Kursusindhold

At blive trænet i at identificere og analysere relevante markedsførings problemstillinger for en virksomhed/organisation med et/flere produkter/brands på et givent marked og på denne baggrund opstille, prioritere og argumentere for handlingsparametre til mulig løsning af problemet.

Engelsk titel

Seminar: Marketing - cancelled

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Viden, færdigheder og kompetencer i at anvende teorier, begreber og modeller i markedsføringsplanlægning og markedsledelse til løsning af praktiske problemer

 • Gennemførelse af eksterne analyser (på makro og mesoniveau)
 • Beskrivelse analyse af en virksomhed/et brand i et markedsperspektiv (intern analyse)
 • Analysere og diskutere kundernes værdiskabelse og beslutningsproces
 • Opstilling og argumentation for realistiske målsætninger for markedsaktiviteter
 • Segmentering af markedet, argumentation for målgrupper og positionering
 • Udvikling og argumentation for handlingsparametre/marketing-mix

Planlægnings/​​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Foundations of marketing”, David Jobber and John Fahy, Fifth edition, McGraw Hill, 2015, ISBN   978-0077167950
eller   
Moderne markedsføring”, Ole E. Andersen m.fl., 2.udgave, Hans Reitzels Forlag, 2016, ISBN: 978-87-412-6428-8

Det anbefales at have deltaget på kurset Marketing eller marketing orienterede fag på andre universiteter f.eks. Marketing Management, Marketing Strategy, Marketing Communication eller Consumer Behavior inden øvelsen

Undervisningsplan:

• Opstartsmøde: 7. sept. 2017 15 – 16.15
• Commitment paper: 1. oktober kl. 10.
• Individuel vejledning á 20 min.: 12. oktober 9.00 – 16.00
• Opload af den stort set færdig opgave i Absalon: senest 2. november
• Workshops/​præsentationer + opponenter: 16. og 17. november 9.00-16.00

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for øvelser i KUNet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrer at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen samt de i studieordningen opstillede krav samt punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206