Seminar: Anvendt Corporate Finance på dansk (F)

Kursusindhold

Formålet er for den studerende, at tage udgangspunkt i et emne der behandles i ”Finance” og relatere dette til virkeligheden. Det er ikke vigtigt at det er ”corporate”, men det er en forudsætning at det er ”finance”. ”Anvendt” betyder at seminaropgaven skal henvende sig til en der praktiserer finance og give en anbefaling på baggrund af analysen, gennemført i seminaret.

Engelsk titel

Seminar: Applied Corp. Finance - in Danish (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Seminaret er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet

 

Målbeskrivelse

Den studerende bliver evalueret på baggrund af tre kriterier; struktur, indhold/analyse og anvendelighed. Struktur vil sige hvor godt argumentet bliver præsenteret igennem seminaropgaven. Indhold/analyse vil sige hvor dybt teori og data er analyseret – altså den klassiske opfattelse af ”faglig styrke”. Anvendelighed vil sige i hvor høj grad den studerende formår at anvende analysen i en virkelig situation / i hvor høj grad analysens konklusion er anvendelig for en, der praktiserer finance. Alle emner der anvender finance kan beskrives. Eksempler på emner er:

 • Værdiansættelse af en virksomhed
 • Optimal kapitalstruktur
 • Eksempler, konsekvenser (og løsninger) på financial distress i praksis
 • Asset specificity og kapitalstruktur
 • Strategisk kapitalstruktur / finance
 • Kvalitativ research (fx interview) af CFO
 • Empirisk test af fx rating, kapitalstruktur, likviditet, R&D
 • Researchnote til arbejdsgiver

Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgavenl uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Aftales med underviseren

Det er en forudsætning at den studerende har haft et finance basics fag, som fx ”Corporate Finance & Incentives”. D.v.s. kender til CAPM og aktier, Fixed income og obligationer, Derivater, real options, kapitalstruktur basics, samt financial statement analysis.

Hvis den studerende vælger at lave en værdiansættelse af en virksomhed er der krav til, at dette bliver med stærkt fokus på finance frem for accounting. D.v.s. at omformuleringen af P&L skal have minimalt fokus og cost of capital, risk (beta), kapitalstruktur mm. skal have maksimalt fokus. Dette seminar må ikke forveksles med øvelsen "Strategisk værdiansættelse af en virksomhed", om end der naturligvis er et vist overlap.

Undervisningsplan:

Efterår 2017:
• Opstartsmøde 4. sept 2017 kl 17
• Upload af commitmentpaper: 18 september 2017.
• Opload af "næsten færdig opgave" i Absalon ca 10 dage før præsentationerne
• Præsentation: Uge 44 - 47

Forår 2018:
• Opstartsmøde 6. februar 2018 kl ? (to be announced)
• Upload af commitmentpaper: 1. marts 2018.
• Opload af "næsten færdig opgave" i Absalon ca 10 dage før præsentationerne
• Præsentation: Uge 18-21 (datoer aftales på opstartsmødet)

Denne struktur er ikke endelig. Der vil med al mulig sandsynlighed blive ændret i den så hold øje med Absalon – det er den studerendes eget ansvar at modtage e-mails, abonnere på kalenderen mm for at holde sig opdateret omkring tider og steder. Især intromødet er vigtigt idet Absalon er eneste mulighed for kommunikation.

Efter præsentationerne er der tid til, for de studerende, at skrive seminaropgaven om, og dermed at inkludere det feedback og kommentarer, der kom frem under præsentationerne.

Grundet den særlige proces med genaflevering samt fremdriftsreformen, er der et hårdt tidspres på processen. Det anbefales derfor kraftigt at de studerende allerede før semesterstart går i gang med de indledende manøvrer, idet der kun er et begrænset antal uger fra intromødet til første aflevering. Det anbefales ligeledes kraftigt, at de studerende afleverer et færdigt resultat som præsentations-opgave, eller meget tæt på færdigt. Dette skyldes at værdien af feedback og kommentarer er eksponentielt (ikke bare lineært eller positivt) forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven til præsentationerne.

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206