Øvelse: Velfærdsstatens udfordringer

Kursusindhold

Velfærdsstaten er en central institution i det danske samfund, der løser opgaver i relation til borgernes forsørgelse i specifikke situationer og serviceydelser til borgere med specifikke behov. Velfærdsstaten er samtidig konstant under pres for at løse opgaverne hurtigere, billigere og mere effektivt. En del af dette pres går under navnet ’djøfficering’ eller konkurrencestaten frem for velfærdsstaten. Øvelsen dækker velfærdsstatens og dens udfordringer bredt – fra kravet om effektivisering over udfordringer i form af mindsket arbejdsudbud, befolkningens aldring og globalisering.

 

Engelsk titel

Seminar: Challenges of the Welfare State

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Øvelsen giver den studerende indsigt i de udfordringer som velfærdsstatens står overfor finansielt, organisatorisk og demografisk. Den giver indsigt i de forskellige valgmuligheder der findes mellem stat, marked og individ i løsningen af velfærdsopgaver – og indsigt i teorier om velfærdsstatens udvikling og funktion.

Der er mange mulige emner for øvelsesoplæg fx udfordringer i form af samspillet mellem overførselsindkomster og arbejdsudbudsincitamenter, udfordringer i relation til befolkningens aldring og befolkningssammensætningen (indvandring) både ifht. arbejdsudbud og behov for serviceydelser, udfordringer i den offentlige opgaveløsning i samspillet mellem stat, regioner og kommuner og globalisering som udfordring for den universelle danske velfærdsstat.

Den studerende får således et indblik i de dilemmaer man står overfor økonomisk og politisk, når der skal træffes beslutning og udbuddet af velfærdsydelser til borgerne og når disse ydelser skal ændres, reformeres og udvikles.

Planlægnings/​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgavenl uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Jørgen Henrik Petersen & Klaus Petersen: 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag, 2004 – ISBN 978-87-7838-890-2

Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten, Hans Reitzels forlag, ISBN 13:9788741251561

Gøsta Esping-Andersen: Why we need a new welfare state, Oxford University Press, ISBN 13: 9780199256433

Niels Ploug et.al: Den danske velfærdsstats historie, SFI 2004 – ISBN 87-7487-762-3

Grundigt kendskab til det danske samfunds økonomi og organisering herunder de centrale velfærdsinstittuioner – sundhedssystemet, uddannelsessystemet det sociale systemet og arbejdsmarkedets organisering samt de roller som centrale aktører – staten, regioner, kommuner og interesseorganisationer spiller. Godt kendskab til Danmarks økonomiske historie.

Undervisningsplan:
- Opstartsmøde: Tirsdag den 5. september 2017 15:15-17
- 2. Møde: Tirsdag den 12. september 15:15-17
- Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: Torsdag den 2. november kl 10
- Præsentationer: Torsdag den 9. november, torsdag den 16. november, torsdag den 23. november.

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for øvelser i KUNet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrer at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen samt de i studieordningen opstillede krav samt punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Projektarbejde
  • 186
  • Total
  • 206