Datamatik 1

Kursusindhold

Datamatik 1 er et løsningsorienteret kursus, der sigter mod at give de studerende IT-viden og færdigheder som direkte kan bruges i arbejdet som samfundsvidenskabelig kandidat eller studentermedhjælper.

Kurset sigter mod at give de studerende grundlæggende IT-viden baseret på problemstillinger knyttet til udnyttelse af administrative data. Opbygning af og udtræk fra administrative databaser kombineres med effektiv databearbejdning i regneark. På kurset indøves dels en selvstændig anvendelse af pc'en som udviklingsværktøj, og dels gives der en systemmæssig baggrund for kommunikation med IT-specialister.

Emnekredse i faget er:

 • Udarbejdelse af makroer og funktioner i regneark

 • Design og opbygning af grafiske brugergrænseflader (GUI)

 • Programmering med grafiske kontroller

 • Design og anvendelse af databaser

 • Design og opbygning af web-sites med beregninger

 • Systemoplæg og kravspecifikationer

I database undervisningen anvendes SQL mod Centrets SQL-Server database. Algoritmisk programmering baseres på anvendelse af VBA (Visual Basic for Applications) primært i forbindelse med udarbejdelse af makroer og funktioner i Excel.

Engelsk titel

Computer Science 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Sidefagsuddannelsen i Økonomi- Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

 

Faget udbydes for sidste gang i foråret 18.  

Faget udbyddes ikke længere som sommerskole

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Forklare sammenhængen mellem regneark, programsprog, applikationsgeneratorer og databaser

 • Forklare principperne i relationsdatabaser

 • Redegøre for SQL sproget og dets anvendelse

 • Forklare de grundlæggende teknologier der ligger bag World Wide Web

Færdigheder:

 • Indspille og tilrette makroer til regneark som EXCEL, samt i egentligt programsprog skrive nye funktioner og procedurer til regnearket.

 • Designe, oprette og teste Windows baserede applikationer

 • Designe, strukturere og oprette mindre databaser

 • Anvende SQL til komplekse forespørgsler som indeholder logiske udtryk og sub-queries

 • Udforme mindre algoritmer

Kompetencer:

 • Selvstændigt anvende en pc som udviklingsværktøj til administrative og analytiske løsninger

 • Kommunikere fagligt med IT-specialister

 • Indgå i en systemudviklingsgruppe

 

Forelæsninger, øvelsesopgaver, løsning af obligatoriske opgaver i gruppe.

I brugerrummet ved Center for Anvendt Datalogi ydes vejledning i praktisk anvendelse af pc'en i forbindelse med øvelseskørsler og udarbejdelse af obligatoriske opgaver. Der lægges således vægt på, at den studerende skal formå at løse konkrete IT-opgaver.

Materialet består af noter, online vejledninger og diverse KB online materiale.

Elementær pc brug.
Pga. fagligt sammenfald kan kurset ikke tages af studerende, der har taget faget ICT-Applied.

Lektionsplan:

Forår 2018: 2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 6 til 20 (minus helligdage).

Skemaet for BA kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx og KA på
https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx


Efterår 2017: 2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skemaet for 2017 kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_adm/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​bachelorfag/​Sider/​default.aspx og for KA på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret . B5 for sommerskolen 2017

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​/​​skema.ku.dk/​​ku1718/​​dk/​​module.htm

-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]” eller “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Godkendelse af 4-5 obligatoriske opgaver og nogle individuelle opgavetests. Hertil kommer eventuelle samtaler med underviser.
____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende på tilfredsstillende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • Total
 • 206