BA-6. semester: Kirke- og Teologihistorie 2 - Hold A, B

Kursusindhold

Hold A

- beskrivelse kommer snarest

 

Hold B

- beskrivelse kommer snarest

 

Kilder og sekundær litteratur på dansk, engelsk, tysk indgår i pensum, foruden latinske kildetekster med paralleloversættelse.

 

Det forudsættes, at det udleverede materiale forud for hver dobbelt lektion studeres grundigt. Kildeteksterne kan med fordel gennemlæses omhyggeligt flere gange, og det vil ofte være nødvendigt at skabe overblik ved at orientere sig bredt ud over pensum i relevante fagbøger og opslagsværker. Det forventes, at den studerende kan parafrasere de læste tekster, og aktivt gennemtænker og formulerer spørgsmål og pointer under læsningen og bringer det med sig til undervisningen. Endelig forventes den studerende også at løse mindre mundtlige og skriftlige opgaver i tilknytning til undervisningen.

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

 • Indgående kendskab til et væsentligt kirkehistorisk område og det dertil hørende kildemateriale.
 • Evne til at afgrænse, identificere og arbejde kritisk med en kirkehistorisk problemstilling.
 • Evne til at fortolke kilder på en metodisk reflekteret måde
 • Evne til at perspektivere områdets problemfelt teologisk.
 • Evne til metodisk reflekteret skriftlig formidling af kirkehistorisk viden.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse og opøver i skriftlig kirkehistorisk fremstilling.

 

Foreløbig kursuslitteratur

Gustav Aulén, Den kristna Försoningstanken (Stockholm: 1930)(engelsk overs. Christus Victor: A Historical Study of the Three Main Types of the Idea of Atonement (London: SPCK, 1931; New York: Macmillan, 1969).

 

Jaroslav Pelican, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine. 3: The Growth of medieval Theology (600-1300)(Chicago/London: University of Chicago Press, 1978), 106-157.

 

Kilder:

Irenæus (c. 130-c.-200), Adversus haereses (Mod kætterne)(udvalgte tekster fra bog IV og V)

Augustin (354-430), Prædikener.

Anselm af Canterbury (1033-1109), Cur deus homo (Hvor Gud blev menneske) (udvalgte tekster).

Bernhard af Clairvaux (c. 1090-1153), Prædikener.

Den romerske messebog: påskeritualer.

Udvalgte latinske middelalderhymner fx:

Venantius Fortunatus (540-c. 600,Vexilla regis prodeunt (Nu rykker kongens faner frem; Lad vaje højt vor kongeflag, DS 211).

Arnulf af Louvain (c. 1200-1250), Salve mundi salutare (Hil, dig frelser og forsone, DS 192); Salve caput cruentatum (O Hoved højt forhånet, DS 193).

Jacopone da Todi (1236-1306), Stabat mater (Under korset stod med smerte, DS196).

Engelsk titel

Church History 2

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Portføljeeksamen - samlet omfang af 24.000-36.000 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamen
 • 126
 • Total
 • 420