Erhvervsorienteret projektforløb (MSc)

Kursusindhold

Formålet med projektforløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden
at give den studerende mulighed for at afprøve sin viden og sine færdigheder og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab.

 

På kandidatdelen kan et erhvervsorienteret projektforløb afløse 10, 15, 20 eller 30 ECTS-point. For erhvervsorienterede projektforløb svarer ét ECTS-point til at den studerende skal være på praktikstedet i minimum 18,5 timer. I et erhvervsorienteret projektforløb på 20 ECTS skal den studerende således som minimum være på praktikstedet i alt 20*18,5 timer = 370 timer. Den studerende vælger selv om hun/han vil være på praktikstedet fuld tid (f.eks. 37 timer/uge i 10 uger), nedsat tid (f.eks. 30 timer /uge i 12,33 uger) eller varierende (f.eks. 37 timer/uge i de første 6 uger, og herefter 7,4 uger med 20 timer/uge).

 

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende. Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

30

30

16

30 videnskabelige artikler/referencer

2

30

40

19

30 videnskabelige artikler/referencer

3

30

50

19

30 videnskabelige artikler/referencer

Engelsk titel

Internship (MSc)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver som den studerende har gennemført.

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet;
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.

Vejledning og projektforløb.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bestå skal den studerende

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver som den studerende har gennemført.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 555
 • Vejledning
 • 16
 • Eksamen
 • 254
 • Total
 • 825