Erhvervsorienteret projektforløb (BSc)

Kursusindhold

Formålet med forløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede bachelorer i folkesundhedsvidenskab.

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende. Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

10

10

10

10 videnskabelige artikler/referencer

2

10

15

12

10 videnskabelige artikler/referencer

3

10

20

12

10 videnskabelige artikler/referencer

Engelsk titel

Internship (BSc)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.

 

Vejledning, aktiv deltagelse på arbejdsstedet og udarbejdelse af projektopgave.

90 ECTS-point af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal være bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se omfang ovenfor i kursusindhold
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bestå skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført

 

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 185
 • Vejledning
 • 7
 • Eksamen
 • 83
 • Total
 • 275