SPS; Indføring i Sprogpsykologi - Det tværfaglige perspektiv - BA-TV

Kursusindhold

Modulet giver en psykologisk orienteret indføring i studiet af forståelse mellem mennesker. Der vil blive sat fokus på den del af forståelse, der handler om vores almenmenneskelige, men dog individuelt varierende evne til at forstå og tage højde for egne og især andres følelser, tanker og behov.

Engelsk titel

Introduction to the Psychology of Language - the Interdisiplinary Foundation

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​sprogpsykologi/​

Der gennemgås ved holdundervisning suppleret med gruppearbejde teorier om og undersøgelser af sprog og psykologi. Studerende skal aktivt diskutere teorierne og deres bagvedliggende antagelser og kritisk forholde sig til deres sprogpsykologiske potentiale. Samtidig skal studerende gennem øvelser løbende forholde teorier og undersøgelser til aktuelle problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelse inden for deres fagområde.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
7 dages bunden individuel skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5