Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Lieder og karakterstykker

Kursusindhold

Undervisningsforløbet består af to koordinerede kurser, der henholdsvis musikanalytisk og musikhistorisk forfølger to beslægtede musikalske genrer, kunstlieden med klaverakkompagnement og karakterstykket for klaver, fra slutningen af det 18. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. 

Begge genrer repræsenterer en form for musikalsk miniaturekunst, der mere eller mindre udtalt udvikler sig i dialog med store former som symfoni og sonate. Vi vil blandt andet undersøge, hvor meget de to miniatureformer adskiller sig fra hinanden, hvilket også er et spørgsmål om, hvor meget tekstudlægningen betyder for liedens kompositionsteknikker.

De to kurser vil forhåbentlig virke positivt sammen, dels fordi de overvejende beskæftiger sig med den samme musik, dels fordi de gør det på meget forskellige måder. Hvor det teoretisk og analytiske kursus beskæftiger sig med de to genrer fra et kompositionsteknisk og teorihistorisk perspektiv - og vil inddrage forskellige bud på analyser af disse genrer - vil det historiske kursus beskæftige sig med de skiftende æstetiske, litterære og institutionelle kontekster, og bl.a. se på de meget forskellige virkninger fx lieden tiltænkes først som en som et udtryk for 18.tallets folkelighedsidealer, dernæst som en vigtige genre inderlighedskulturen i 19. tallets saloner, og endelig som en del af det moderne koncertsalsrepetoire.

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn., KA2013 gymnasierettet sidefag

Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold. Der undervises 2 timer pr. uge i 14 uger i hvert forløb.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praksishold
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • Total
 • 420