Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Dansemusik og Koreomusikalsk analyse

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i det faktum, at musik nærmest er uadskillelig fra dans i rigtig mange sammenhænge. Som paraplybetegnelse refererer choreomusicology således til et forskningsfelt hvor sammenhænge mellem musik og dans undersøges fra kontekstuelle såvel som mere formalistiske perspektiver, og hvor konstruktivistiske forståelsesrammer møder mere essentialistiske forståelser af kroppen som en central forbindelse mellem musik og dans.

Med udgangspunkt i genrekonstruktionen ’dansemusik’ vil undervisningen omhandle et omfattende spektrum af ikke-nodebaseret såvel som nodebaseret musik der indgår i forbindelse med forskellige dansegulve og dansescener. Det kommer med andre ord både til at handle om Disco, DJing og EDM, om Lindy Hop-Swing, Salsa, Tango og ’Lanciers’ men også om Vivaldis Gloria i D, Stravinskijs Le Sacre du Printemps, og John Cages Variations V.

På kurset arbejdes der med forskellige metoder til at forstå og analysere sammenhænge mellem musik og dans. I forbindelse med dansegulv-musik vil vi blandt andet analysere koreomusikalske fænomener der har at gøre med ’rumklang’ og ’kompression’, polymetriske strukturer i Lindy Hop og Disco, synkoper i Salsa, frasering i Tango og modulationer i ’Lanciers’. I forbindelse med analyse af scenisk dans vil vi analysere værker der repræsenterer forskellige koreomusikalske æstetikker i ballet og moderne dans, og som forhandler forholdet mellem musik og dans i relation til et dramatisk forløb såvel som et mere ’abstrakt’ forløb.

I undervisningen arbejdes løbende med opgaveløsning der kan omfatte transskription og analyse af ikke-noteret musik og dans, analyse af noteret musik og dans såvel som koreomusikalsk analyse formidlet via andre repræsentationsformer. Modulet afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave på grundlag af en selvvalgt bibliografi og problemformulering og under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse i form af 1 godkendt analyseøvelse.


 

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn., KA2013 gymnasierettet sidefag

Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold. Der undervises 2 timer pr. uge i 14 uger i hvert forløb.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se BA2012 studieordningen (stud.element HMVB01591E)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praksishold
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • Total
 • 420