Moderne Kultur: Kulturhistorisk emne, forløb 1D: Walter Benjamin og kritisk kulturhistorie

Kursusindhold

Siden 1960’erne har Walter Benjamin – tysk filosof, kulturhistoriker, litterat og medieteoretiker (1892-1940) – spillet en vigtig rolle i fagene litteraturvidenskab og moderne kultur. Ikke mindst i fagenes ”kulturhistoriske dimension” er der meget at hente hos Benjamin.

 

Dette kursus skal – med hjælp fra Benjamin –  belyse, hvad kritisk kulturhistorie kan være i moderne tid: som livs- og udviklingsform, men også (1) som forskningsfelt, (2) som fortælling og formidling, (3) som kritisk erindring, (4) som politisk kritik.

 

1. Benjamin arbejder tværfagligt med kulturhistoriske emner. Det ser man i hans arbejde om de glasoverdækkede parisiske passager i det 19. århundrede. Vi skal læse dele af hans Passageværk, som er oversat til dansk.

 

2. Benjamin arbejder også med nye måder at formidle historiske problemstillinger og historisk forskning. Det ser man i hans første essay om digteren Charles Baudelaire, ”Paris under Det Andet Kejserdømme hos Baudelaire”, som bygger på litterær montage. Også hans radioforedrag for børn (delvist oversat til dansk som Sande historier om verden) viser, hvordan Benjamin bruger nye medier og bestemte fortælleformer til at fremme pædagogiske mål.

 

3. Benjamin var opvokset i Berlin og opfattede byen som et moderne erfaringsrum, der udfordrer menneskers opfattelse af deres egen historie. Dette kommer til udtryk i det litterære værk Berlinerbarndom omkring 1900 (oversat), som ikke er kronologisk opbygget, men komponeret af stedsbundne erindringsbilleder. Både individuel og kollektiv erindring er afgørende i moderne kulturhistorie.

 

4. Vores opfattelse af historie har også filosofiske og politiske implikationer. I sit intellektuelle testamente ”Om historiens begreb” fra 1940 polemiserer Benjain voldsomt mod forestillingen om historie som fremskridt. I stedet tænker han historie som fortættet erindring, der kan anspores af historiske krisesituationer såsom Anden Verdenskrig og fascismen. Dette er i det mindste Benjamins håb.

 

Benjamins skrifter kræver omhyggelig læsning. Kurset vil også inddrage kulturfænomener fra vores egen virkelighed, som kan skabe dialog med Benjamins værker fra 1920’erne og 1930’rne.

 

Mange af Benjamins skrifter er oversat til dansk (endnu flere til engelsk og fransk). Hans Gesammelte Schriften (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1972-89) rummer en fantastisk historisk og begrebslig dokumentation, man ikke bære snyde sig for. Studier i Benjamins forhold til kulturhistorien kan findes i Walter Benjamin and the Demands of History, red. Michael Steinberg  (Ithaca: Cornell University Press, 1996). Hør også udsendelsen om Walter Benjamin fra radio25syv-programmet ”Romerriget” med Sophie Kluge, Knud Romer og Henrik Reeh (foråret 2018; podcast).

 

 

Med andre ord: Hvordan kan Benjamin lære os ”at stryge historien mod hårene”, som han skriver i sine historiefilosofiske teser ”Om historiens begreb”?

 

Engelsk titel

Cultural History: Walter Benjamin and critical cultural history

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Moderne Kultur. Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, forløb 1 (c, d eller e) samt et forløb 2 (c, d eller e). Du skal vælge et kursus både i forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at følge enten 2 forløb 1 eller 2 forløb 2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • Total
  • 210