MØS, Persisk propædeutik A (E18)

Kursusindhold

Vise elementært kendskab til persisk grammatik og tilegnelse af basalt ordforråd, vise beherskelse af elementære læse-, skrive- og talefærdigheder.

Engelsk titel

Persian propaedeutics 1

Uddannelse

Studieordningen for mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2017-ordningen.

 

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning:
Persisk propæduetik 1  (fagelementkode HPEÆ00061E)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Total
  • 412,5