LIN; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Der gives ingen undervisning.

Kontrakt og nærmere bestemmelser for det
projektorienterede forløb findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet
Uddannelsens forløb => Projektorienteret forløb.

Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan

• gøre rede for et projektorienteret forløb,
• reflektere over, hvordan de lingvistisk faglige og almene akademiske
kompetencer, der er erhvervet i studiets løb, kan anvendes i den givne
arbejdssammenhæng.

Faglige mål:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2008-ordningen

Alle studieordninger findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/

 

 

 

praktik og rapport

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0