LIN; Semantik og pragmatik

Kursusindhold

Efter bestået eksamen kan den studerende bruge grundlæggende semantisk terminologi til at analysere og begrunde analysen af indholdsdimensioner i et tilrettelagt sprogligt materiale primært på dansk og engelsk ud fra en forståelse af forskellen på kodet og ikke-kodet betydning. Dette fagelementet træner således især den studerendes analytiske færdighed og evne til nuanceret beskrivelse af sprogligt indhold.

Engelsk titel

Semantics and pragmatics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen - gældende fra 1. september

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​lingvistik/​​

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig stedprøve
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5