LIN/INDO; Akustisk analyse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af
• sammenhængen mellem akustik, artikulation og perception,
• forskellen på måling og tolkning i sproganalyse.

Færdigheder i at
• foretage grundlæggende akustiske analyser af talt sprog, fortrinsvis
dansk,
• udføre analyserne ved brug af signalbehandlingsprogrammet Praat (eller
tilsvarende).

Kompetencer i at
• anvende IT til sproganalyse,
• tilrettelægge og udføre akustiske undersøgelser af (dansk) udtale.

Engelsk titel

Acoustic phonetics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for principperne for oscillogrammer, tonehøjdekurver, almindeligt andevendte spektralanalyser og tilsvarende akustiske repræsentationer
 • redegøre for sproglydes akustiske karakteristika
 • redegøre for sammenhængen mellem akustik og artikulation
 • udføre akustiske analyser i et signalbehandlingsprogram

 

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolioprøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5