LIN/INDO; Lingvistik i teori og praksis

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af
• den analysemæssige og teoretiske sammenhæng mellem lingvistik og fag-
områder, der grænser op til lingvistik som psykologi, neurologi, sociologi,
filologi, arkæologi og antropologi.

Færdigheder i at
• orientere sig om et afgrænset sprogligt emne, som behandles af flere di-
scipliner i den eksisterende litteratur,
• analysere sproglige data fra flere perspektiver,
• sammenfatte eksisterende behandlinger af et sprogligt emne i en popu-
lærvidenskabelig form henvendt til ikke-specialister.

Kompetencer i at
• monitorere egen forståelse af forskellige discipliners behandlinger eller
tværfaglige behandlinger af et sprogligt emne.


 

Engelsk titel

Linguistics in Theory and Practice

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

 Eksaminanden kan

• forholde sig kritisk til empiri og teori i eksisterende litteratur med kom-
pleks behandling af et sprogligt emne,
• demonstrere egen færdighed i at analysere i lighed med de analyser, der
fremstilles i litteraturen,
• fremstille et afgrænset sprogligt emne og eksisterende behandlinger af
emnet til ikke-specialister.

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

2010-ordningen (Indoeuropæisk)

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
14 dages bunden hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5