ÅU KUN, Kunsthistorie 1800-1960 (efterår 2018)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
 den moderne kunsthistorie 1800-1960 og dens særlige problemstillinger
på tværs af landegrænser og genrer, baseret på læsning af centrale
kunsthistoriske fremstillinger med udblik til modernitetens kulturhistoriske
og teoretiske dimensioner. 

 

Færdigheder i at
 identificere, analysere og problematisere centrale værker og værkkategorier
fra perioden, herunder modernisme, isme- og avantgardebegreber, i sam-
spil med bredere kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forhold
 fremstille sin akademiske viden i en klar mundtlig og skriftlig form. I dette
modul lægges særlig vægt på skriftlige kompetencer.

 

Kompetencer i at
 arbejde akademisk med kunsthistoriske værker og problemstillinger.

DER VIL KOMME ET MERE DETALJERET KURSUSINDHOLD, NÅR VI KENDER UNDERVISER

 

Engelsk titel

Free subject

Forelæsninger

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 36
  • Total
  • 36