INDI, Særligt studeret område – Kunst og ikonografi i det tidlige koloniale Mexico (E18)

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en indføring i de forskellige former for visuelle udtryk i den tidlige koloniale periode (ca. 1519 til 1600) i Mexico, og den måde hvorpå to forskellige kunstneriske traditioner og bagvedliggende verdenssyn og religioner mødes i nye dynamiske og hybride former. Fokus ligger på illustrationer i håndskrifter, udsmykninger af kirker og klostre, herunder vægmalerier og skulpturer. Målet er at give en dybere forståelse af de eklektiske og synkretistiske processer der prægede kolonitidens samfund.   

Engelsk titel

Individually selected topic - Art and Iconography of Early Colonial Mexico

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

 

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Særligt studeret område (fagelementkode HINK03151E)

 

Holdundervisning vekslende med seminarer/​vejledningstimer

Forskningsartikler, bogkapitler mm. hvoraf en del uploades på Absalon ved semesterstart.

BA på Indianske sprog og kulturer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5