IEP; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• forholdet mellem lingvistisk teori og anvendelse af lingvistiske metoder i
løsningen af konkrete sproglige arbejdsopgaver.

 

Færdigheder i at:
• tilrettelægge sin arbejdstid med et praktisk sprogligt problem,
• anvende en eller flere af de metoder vedkommende har tilegnet sig i lø-
bet af uddannelsen.

 

Kompetencer i at:
• sætte akademiske metoder i konkret praktisk anvendelse,
• Reflektere over anvendelsen af akademiske færdigheder i løsningen af en
konkret arbejdsopgave.

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Faglige mål:

 Eksaminanden kan
• gøre rede for et projektorienteret forløb,
• reflektere over, hvordan de lingvistisk faglige og almene akademiske
  kompetencer, der er erhvervet i studiets løb, kan anvendes i den givne
  arbejdssammenhæng.

Faglige mål:

Findes i den relvante studieordning som er:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2008-ordningen

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

 

Praktik og rapport

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0