IEP; BA-projekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet afgrænses og udarbejdes af de studerende individuelt eller i gruppe under vejledning af en eksaminationsberettiget under-
viser. Der gives ikke særskilt undervisning i udarbejdelse af bachelor-
projektet.

Engelsk titel

Bachelor’s Project

Vejledning og fri hjemmeopgave

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0