IEP; Indoeuropæisk fonologi og morfologi

Kursusindhold

Viden om og forståelse af:


• de centrale indoeuropæiske sprogs fonologiske (lydlige),
morfofonologiske og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige)
udvikling fra grundsproget til de ældste overleveringsperioder
• de vigtigste fonologiske særtræk i de vigtigste sproggrene
• den morfologiske struktur i de vigtigste sproggrene.

Færdigheder i at
• anvende ovenstående viden og forståelse ved analyse af afgrænsede og
enkle eksempler fra grundsproget eller de vigtigste af de indoeuropæiske
enkeltsprog,
• tilegne sig videnskabelige tekster om historisk fonologi og morfologi og
bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed
og troværdighed,
• vurdere sproghistoriske analyseproblemer,
• sortere information og uddrage mønstre og tendenser ud fra fonologiske,
morfofonologiske og og morfologiske data fra grundsproget eller de
vigtigste indoeuropæiske enkeltsprog,
• formidle ovenstående viden skriftligt med anvendelse af den korrekte
terminologi.

Kompetencer i at
• tilegne sig fonologiske og morfologiske systemer hurtigt og effektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde
en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og
fremgangsmåder.

Engelsk titel

Indo-European Phonology and Morphology

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan
 •forstå og i hovedtræk redegøre for de centrale indoeuropæiske sprogs
   fonologiske (lydlige), morfofonologiske og morfologiske (bøjnings- og
   afledningsmæssige) udvikling fra grundsproget til de ældste
   overleveringsperioder,
• forstå og i hovedtræk redegøre for den fonologiske og morfologiske
   struktur i det rekonstruerede grundsprog og de vigtigste sproggrene,
• anvende ovennævnte viden ved analyse af afgrænsede og enkle
   eksempler fra grundsproget eller de vigtigste indoeuropæiske
   enkeltsprog,
• sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra fonologiske,
   morfofonologiske og morfologiske data fra grundsproget og de vigtigste
   indoeuropæiske enkeltsprog,
• skriftligt formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emner med   anvendelse af den korrekte terminologi.

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2017-ordningen

2015-ordningen

2010-ordningen

 

Alle studieordninger findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden 10 dages hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5