HIS 74. Sovjetblokken i Den Kolde Krig, 1945-1991

Kursusindhold

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse
Sovjetblokken i Den Kolde Krig, 1945-1991
Kurset vil forme sig som en kronologisk og tematisk gennemgang af Sovjetunionens, dets central- og østeuropæiske klientstaters samt til dels Kinas rolle, interesser og strategier i Den Kolde Krigs konfrontation med den vestlige verden med USA i spidsen.

Blandt de hovedspørgsmål, som vi vil tage op, er: Hvilken rolle og andel havde Sovjetblokken i oprindelsen til Den Kolde Krig? Hvordan så centrale vestlige aktører på Sovjetblokkens hensigter og kapaciteter i den tidlige Kolde Krigs periode? Hvad var forholdet mellem de sovjetiske lederes ideologi og deres opfattelse af de nationale/geostrategiske interesser? Hvor stor en indflydelse havde Kremls magtfulde ledere, fra Stalin over Khrustjov til Brejsnev og Gorbatjov, på Sovjetblokkens strategi og politik? Hvilke politiske, økonomiske, militære og ideologiske magtrelationer var der internt i Sovjetblokken/Warszawapagten, og hvilken indflydelse havde disse på blokkens strategi i Den Kolde Krig? Hvilken betydning havde den sovjetisk-kinesiske politisk-ideologiske konflikt for Den Kolde Krigs udvikling? Hvilken rolle spillede de kommunistiske partier i Vesten for Sovjetunionens og Østblokkens koldkrigsstrategi? Hvor stor en rolle spillede de østlige efterretningstjenester? Hvilken rolle blev afspændingsprocessen i 1960erne og 1970erne tillagt af Sovjetblokkens ledere? Hvilke politisk-ideologiske, økonomisk-strukturelle og militærstrategiske forklaringer er der på Sovjetblokkens sammenbrud og Den Kolde Krigs fredelige ophør i årene omkring 1990?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre nuanceret analytisk for væsentlige positioner i nyere international forskning om Sovjetunionens og Østblokkens rolle i Den Kolde Krigs periode fra 1945 til 1991
• analysere og tolke relevante primærkilder om og fra Sovjetblokken i Den Kolde Krig
• anvende relevant politologisk teoridannelse (herunder totalitarismeteorier, geopolitisk teori, international politik-teori) på Sovjetblokkens udvikling og strategi i Den Kolde Krig

Engelsk titel

HIS 74. Sovjetblokken i Den Kolde Krig, 1945-1991

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

- Vladislav Zubok: A Failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (2007).
- Melvyn P. Leffler: For the Soul of Mankind. The United States, the Soviet Union, and the Cold War (2007).
- Jonathan Haslam: Russia’s Cold War. From the October Revolution to the Fall of the Wall (2011).
- Vojtech Mastny: The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years (1996).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5