HIS 58. Livet i Oldtidens Grækenland: landbrug, økonomi og kultur

Kursusindhold

Modul 4A: Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (4. semester)
Livet i Oldtidens Grækenland: landbrug, økonomi og kultur
Kursusbeskrivelse tilføjes snarest.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 58. Livet i Oldtidens Grækenland: landbrug, økonomi og kultur

Uddannelse

Historie
Modul 4A:
Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5