HIS 56. Opdagelsesrejser og kulturmøder

Kursusindhold

Modul 3A: Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (3. semester)
Opdagelsesrejser og kulturmøder
Vi hører gang på gang at vi lever i en globaliseret verden. Dette synspunkt er ikke grebet ud af den blå luft, men denne verden er ikke blevet til på et øjeblik, men er på en måde selve slutresultatet af hele den menneskelige historie.

Det meste af jorden var beboet for mere end 15.000 år siden, men kun langsomt oparbejdedes i de enkelte samfund kendskab til større geografiske rammer. I ganske mange århundreder var imperialisme i forskellige udformninger den vigtigste drivkraft i den proces, der gjorde flere og flere mennesker blev bevidste om større og større dele af jorden. Af pladshensyn vil vi dog begrænse os til perioden 900-1900.

Vi begynder med rejsen fra verdens centrum til det fjerneste og mest barbariske folkeslag af alle (Dvs. fra Baghdad til skandinaverne). Senere skal vi bl.a. til Kina, Samarkand, Guinea, Norge, Indien, Tahiti og København. Kulturmødet, hvori det fremmede anskues og fortolkes er en gensidig proces, uanset hvem der har bragt mødet i stand og uanset om kun den ene part besidder skrift og litteratur.  Alligevel tales der meget ofte om at x opdagede y (og det er langt fra altid at europæerne er x).

I Europa har der siden begyndelsen af 1500-tallet eksisteret en meget stærk fortælling om opdagelsesrejsen, den heroiske rekognoscering af verdenshistorisk betydning, der muliggør efterfølgende kulturmøder.  Vi skal se på hvordan denne fortælling kan indsættes i en globalhistorisk kontekst. Var nogle sørejser foretaget af europæere omkring år 1500 noget helt særligt i verdenshistorien indtil da, eller var rejserne blot endnu et eksempel på at menneskene i fortiden fra tid til anden udvidede deres horisont og etablerede kontakt med andre samfund? Var Columbus, da Gama og Magellan forskellige fra Skylax, Hanno og Pytheas, hvis navne også forbindes med rejser til fjerne egne, der forinden lå udenfor den ”kendte” verden? Og var portugisernes fremrykning i Atlanterhavet i 1400-tallet ikke blot en discount-udgave af de kinesiske flådeekspeditioner tidligere i samme århundrede? Som skandinaver må vi naturligvis ikke glemme at nævne Erik den Røde og Leif den Lykkelige og deres bosættelser i Grønland og Vinland.

Vi skal også se på hvordan historiske opdagelsesrejser og kulturmøder er blevet identitetspolitiske stridspunkter i vore dage – og vi overvejer hvad historikeren kan stille op i disse moderne kulturkrige?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 56. Opdagelsesrejser og kulturmøder

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5