ÅU HIS Modul 1A: Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Efterår 2018)

Kursusindhold

Modul 1A: Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Efterår 2018)
Ex Oriente lux?
Ex Oriente lux; fra Østen kommer lyset. Således er Vestens tidlige historie blevet set lige siden – nå ja-Vestens tidlige historie. Men hvad er da Østen og Vesten, kan man overhovedet tale om to sådanne størrelser?  Selv hvis vi mener at have nogenlunde styr på hvad Vesten er i dag, hvad er da Østen? Og hvad var Vesten for 1000 år siden, eller 2000 år siden? Og hvad med det som ligger vest for Vesten?

Dette kursus handler både om hvad der er sket i fortiden, om hvordan man i senere perioder har opfattet fortiden, og om hvem vi er i dag.

Kurset er opbygget om tre på hinanden følgende temaer; et oldtidstema med Grækenland og Ægypten; et middelaldertema med den kristne og den muslimske verden; og et nyere tids tema om Europa og Kina. Undervejs reflekterer vi over om man overhovedet kan operere med en størrelse kaldet ”Vesten” gennem så lang en periode.

Herodot, ”Historiens Fader” (en titel som nogle i øvrigt er stærkt utilfredse med) beskrev den græske kultur som resultatet af kulturelle elementer der havde nået Grækenland fra Ægypten.  Havde han ret? Spørgsmålet har i nutiden resulteret i en rasende debat på især amerikanske universiteter (Black Athena-debatten). Lagde de gamle grækere grunden til vores demokrati, eller var det den katolske kirke, eller reformationen, eller den Franske Revolution. Vi undersøger også hvorfor spørgsmålet tillægges så stor betydning. Kristendommen opstod i Østen, men er den en vestlig religion? Dette er også et vigtigt spørgsmål som man må forholde sig til.

I middelalderen lærte Vesteuropas kristne naturvidenskaben at kende fra den arabisk-muslimske verden, eller gjorde de? Et spørgsmål der i ikke mindre grad er blevet viklet ind i nutidige politiske interesser. Er nutidens problemer i forholdet mellem Vesten og den muslimske verden en følge af korstogene? Vi tager livtag med et kontroversielt emne.

I senere perioder overtog europæerne alt fra fodbold og spillekort til ure og bogtryk fra kineserne. Eller gjorde de?  Vi giver listen over kinesiske opfindelser et faktatjek, og vurderer hvorfor det åbenbart er meget vigtigt hvem der opfandt hvad.

Har europæere historisk været ”eurocentriske”? Det har de helt bestemt, men alle andre folkeslag har ligeledes haft en tendens til at sætte sig selv i centrum. Hvad betyder denne enormt udbredte etnocentrisme for vores (og andres) verdensopfattelse?

Kurset handler om som udgangspunkt om fortiden, men bærer stadige referencer til nogle af nutidens mest betændte kulturkrige. Som historiker må man holde tungen lige i munden…

Der er en udbredt tendens til - og ikke kun i populær historieskrivning - at Europas kulturhistorie i før-moderne tid anskues som et resultat af kulturelle impulser fra Asien.

I en række tilfælde er den asiatiske indflydelse veldokumenteret, f. eks er der universel enighed om at landbruget har nået Europa fra Lilleasien. I andre tilfælde er der tale om at "ex oriente lux" (fra Østen kommer lyset) bruges som en universalforklaring på hvordan nye ting dukker op i Europa, også når dokumentationen for udefra kommende impulser er svag eller ikke-eksisterende.

Der er tale om en gammel måde at opfatte kultur på. Den findes hos Herodot og er dukket jævnligt op lige siden. Blandt andet hos kirkefædre, frimurere, orientalister mm.

Ikke mindst er fremvæksten af moderne teknologi og videnskab i Vesten i de sidste 1000 år blevet set som resultat af omfattende diffusion af teknik og viden østfra. Dette kulturhistoriske skema er i de senere år blevet overordentligt populært i bl.a. Kina, hvor det bruges til at understøtte ambitioner om at blive førende indenfor netop naturvidenskab og teknologi.

At se verdenshistorien på denne måde rejser dog spørgsmål om, hvorfor orientens riger ikke selv tog springet ind i moderniteten, når nu de angiveligt var så meget foran. Men måske hviler gåder som denne på et falsk grundlag.

Vi skal se på, hvordan ex oriente lux-temaet overhovedet opstod i Europa. Kurset begynder med den omfattende kontrovers, som i 1990’erne udsprang af Martin Bernals ”Black Athena”. Et værk, der hævder at det klassiske Hellas’ kulturelle gæld til Ægypten og Levanten var umådeligt mere omfattende end nogen moderne forskere har indset, og at der eksisterer et konspiratorisk forsøg på at skjule denne kulturelle gæld.

Vi skal kaste et kritisk blik på mange påstande om diffusion af teknologi og videnskab fra Asien til Europa med særligt henblik på årtusindet før moderniteten (800-1800).

Passer det, at europæiske historikere har benægtet eller underdrevet mængden af kulturel diffusion østfra for at legitimere politisk dominans? Vi tager livtag med orientalisme-debatten.

Hvorfor er ex oriente lux-perspektivet så populært i nutiden, hvorfor tror mange, at det er et helt nyt perspektiv, og hvordan påvirkes den kulturhistoriske forskning af nutidige ideologiske interesser?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne)
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 1A: Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Efterår 2018)

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Område 1) (HHIB00501E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5