FIN; Sprogfærdighed - Udbydes kun som BA-TV

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 kommunikere relativt frit på finsk, såel skriftligt som mundtligt

 udtrykke sig skriftligt på en enkel måde omkring kursusrelaterede emner

 vælge materiale om finske sprogforhold på baggrund af gængse infor-  mationskilder og foretage en selvstændig bearbejdelse af det

 gøre rede for syntaktiske og morfologiske forskelle mellem skrift- og talesprog

 organisere og sammenfatte store mængder materiale på en tilgængelig og letforståelig måde.

Engelsk titel

Language Proficiency

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Se studieorndningen på finsk BA-tilvalg

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/

 

De studerende forbereder tekster om et samfundsrelevant emne til hver un-dervisningsgang. I løbet af semestret berøres mindst 6 forskellige emner. En eller flere studerende fremlægger tekster for gruppen, som derefter debatterer emnet.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve underforudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde 80 % af undervisningen
7 skriftlige opgaver á 2-3 normalsider skrevet på finsk.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5