FIN; Finlands historie gennem finsk skønlitteratur - Udbydes kun som BA-TV

Kursusindhold

Module giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Centrale aspekter af den finske historie, kultur og litteratur efter 1809
 • De centale værker i den finske litterære tradition
 • Sammenhængen mellem den kulturelle og historiske udvikling  i Finland
Engelsk titel

History of finland Explored Through Finnis Literature

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre for hovedtrækkene i Finlands historie, kultur og litteratur ef-ter 1809
 • Redegøre for de relevante personer og deres betydning i forhold til Finlands historie, kultur og litteratur
 • Indsætte litteraturen i en bredere kulturel, social og kulturhistorisk sammenhæng i forhold til i dag
 • Forholde sig kritisk til den valgte litteratur
 • Analysere påen velargumenteret måde.

 

Faglige mål:

Findes i studieordningen  på finsk BA-tilvalg

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse som består af 80% fremmøde i undervisningen, et mundtligt oplæg, 2 skriftlige semesteropgaver á 2-3 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5