FIN; Propædeutik 1 - Udbydes kun som BA-TV

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om forståelse af

 • basale elementer og strukturer i det finske sprog
 • det centrale ordforråd inden for finsk
 • finsk udtale
 • den finske kommunikationskultur

 

Engelsk titel

Elementary Finnish 1

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 forstå og anvende velkendte dagligdagsudtryk

 føre en enkel samtale om et hverdagsemne

 skrive korte tekster, der afspejler hverdagssituationer

 forståog anvende de gennemgåde sproglige strukturer

 formidle viden og information om Finland og det finske sprog på dansk

 

Faglige mål:

Findes i studieordningen på finsk BA-tilvalg

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/

 

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i min. 80 % af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser).
10 skriftlige semesteropgaver skrevet på finsk.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5