ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Efterår 2018)

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen

Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog.

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde er

Åbent Universitet

Dansk som andetsprog masteruddannelse 2010.

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

 

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0